Falowniki Danfoss

Falowniki to urządzenia przeznaczone do sterowania prędkością obrotową asynchronicznych silników trójfazowych. Prędkość obrotowa silnika jest proporcjonalna do wartości napięcia lub sygnału prądu wyjściowego z falownika. Falowniki zapewniają także zabezpieczanie przeciw przeciążeniu, zwarciom w obwodach silnika oraz szereg funkcji dodatkowych jak sterowanie rozruchem i hamowaniem
Stosowanie falowników umożliwia oszczędność energii, która może dochodzić do 50% wartości. Prędkość obrotowa silnika jest proporcjonalna do częstotliwości napięcia zasilającego. Do sterowania prędkości stosuje się zmianę częstotliwości. Uzyskuje się to przy użyciu dwóch stopni mocy. Stopień pierwszy prostuje prąd przemienny, drugi zbudowany z tranzystorów i mostka przełączającego - przetwarza prąd stały w zmienny. Sterowanie szerokością impulsów napięciowych przez chwilowe załączanie tranzystorów pozwala na ukształtowanie prądu o określonej częstotliwości i napięciu skutecznym a w konsekwencji sterowanie prędkością obrotową silnika. Utrzymanie stałej wartości momentu wymaga utrzymania stałej wartości stosunku napięcia do częstotlowości (U/f). 

Zastosowanie falowników, poza sterowaniem w sposób płynny prędkością obrotową silników, umożliwia także nastawienie i zaprogramowanie parametrów takich jak:

  • czas narastania i opadania,
  • zwiększenie momentu obrotowego silnika,
  • nastawienie funkcji podstawowych (maksymalnej częstotliwości, dolnej i górnej granicy częstotliwości bazowej)
  • nastawienie uruchomienia i zatrzymania silnika,
  • nastawienie wartości domyślnych.