Gazowe

Kocioł dla zastosowania w przemyśle i ciepłownictwie

Kocioł dla zastosowania w przemyśle i ciepłownictwie

Kocioł Vitomax 200-HW Typ M72A jest olejowym lub gazowym wysokoparametrowym kotłem wodnym z dopuszczalną temperaturą zasilania powyżej 120 °C, maksymalnym ciśnieniem roboczym od 6 do 16 bar. 

Chłodzona wodą komora nawrotu spalin oraz osłona głowicy palnika

Kocioł Vitomax nie musi mieć wykonanych żadnych dodatkowych osłon murowanych przed montażem palnika. Dlatego w obrębie głowicy palnika panuje niska temperatura, gdyż nie jest obecne promieniowanie cieplne jak przy tradycyjnych murowanych izolacjach. Sprzyja to uzyskiwaniu niskich emisji tlenków azotu. Osłona głowicy palnika oraz komora zbiorcza (nawrotna) spalin są chłodzone wodą kotłową. Podnosi to sprawność pracy kotła i zmniejsza naprężenia cieplne.

Zwiększone odstępy pomiędzy przestrzeniami przepływu spalin, dla niższych obciążeń cieplnych i bezawaryjnej eksploatacji kotła

Odstępy pomiędzy rurami płomieniówkowymi oraz między komorą spalania, a płaszczem kotła są znacznie większe od wymaganych minimalnych dla kotłów wysokoparametrowych. Przez to zmniejszone są naprężenia cieplne w miejscach łączeń elementów przestrzeni spalinowej, co przekłada się na długowieczność eksploatacji kotła.

Przegląd zalet:

  • 3-ciągowy kocioł stalowy 
  • Chłodzony wodą nawrót spalin na tylnej ścianie kotła 
  • Wysoka sprawność pracy do 97 % (z wymiennikiem ciepła spaliny/woda) 
  • Izolacja cieplna obudowy kotła 120 mm