Mazutowe

Jeżeli planowana jest instalacja kotłowni opalanej mazutem, ważny jest — również ze względu na koszty eksploatacji - dobór techniki jego spalania. W przypadku palników ciśnieniowych mazut musi być podgrzany do temperatury rozpylania około 130oC, co wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości energii elektrycznej. Koszty jej użycia mogą istotnie podwyższyć (nawet do 50%) koszty wytwarzania energii cieplnej. Najnowsze techniki spalania, z wykorzystaniem palników pneumatycznych, oraz urządzenia podgrzewające mazut bez udziału energii elektrycznej (czytaj HO 12/2003), pozwalają obniżyć jednostkowy udział kosztów energii elektrycznej w koszcie wytwarzania energii cieplnej do podobnego, jak dla oleju lekkiego.

Dodatkową korzyścią eksploatowania kotłów opalanych mazutem lub olejem ciężkim WAR2 jest ich bardzo duża pojemność wodna (kilkakrotnie większa niż kotłów na olej lekki czy gaz). W przypadku ogrzewania obiektów wyposażonych w instalacje grzewcze o dużej pojemności wodnej (zwłaszcza szklarni), odpowiednio duża ilość wody grzewczej w kotle umożliwia znaczne obniżenie nakładów inwestycyjnych na pozostałe urządzenia kotłowni (sprzęgła hydrauliczne, akumulatory ciepła, rozdzielacze, zasuwy, itp.).