Pompy

Pompy odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu instalacji grzewczych oraz w układach zaopatrzenia w wodę. Gwarantują one przepływ wody pod odpowiednim ciśnieniem. Istotnymi parametrami pomp są wydajność (mierzona w l/s przepompowywanej wody), wysokość podnoszenia (m) oraz maksymalne ciśnienie (Pa).