Rury i kształtki kanalizacyjne

Rury z PP (polipropylenu) odporne są na:

 1. większość bezwonnych kwasów, tłuszczów, olejów mineralnych i gazów przemysłowych;
 2. mechaniczne i chemiczne działanie wody.

Charakteryzują się również:

 1. wysoką odpornością na ścieranie, gładkością powierzchni (nie występuje zjawisko sedymentacji i inkrustacji);
 2. stosunkowo niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (nie roszą się). Rury te mogą transportować ścieki zarówno o temperaturach umiarkowanych, jak i wysokich tj. do 95 stopni C (awaryjnie do 110 stopni C). Wykonane są według normy PN-EN 1451.

Kształtki z PP-B (polipropylenu) i ich zaletą jest:

 1. doskonała odporność na niską i wysoką temperaturę;
 2. wysoka udarność;
 3. wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne;
 4. zachowanie dużej sztywności w różnych warunkach klimatycznych i montażowych;
 5. wysoka odporność na uderzenia w temperaturze do -20 stopni C, co ma szczególne znaczenie przy montażu w niskich temperaturach w okresie zimowym;
 6. odporność na ścieki o temperaturze 95 stopni C (awaryjne 110 stopni C);
 7. odporność na różnego rodzaju ścieki chemiczne.

Doskonała gładkość naszych kształtek zmniejsza ryzyko osadzania się w instalacji większych zanieczyszczeń. Wykonane są według normy PN-EN 1451.
Wyroby CERTUS mają doskonałe właściwości hydrauliczne (obniżenie poziomu hałasu przepływających ścieków).