Rury i kształtki PVC

Armatura Ciśnieniowa PVC Gamrat

Kształtki ciśnieniowe PVC-uH przeznaczone są do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, instalacjach chemicznych, oczyszczalniach ścieków, basenach, przemyśle gastronomicznym itp. 

Kształtki ciśnieniowe PVC-uH mogą być stosowane z rurami PVC wykonanymi zgodnie z tymi samymi normami międzynarodowymi. Stosowany związek chemiczny PVC-uH może stykać się z cieczami spożywczymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi we Włoszech , Francji, Niemczech, Holandii, Wlk. Brytanii, Polsce i krajach skandynawskich.