Rury i kształtki stalowe

Rury bez szwu

Rury stalowe do urządzeń ciśnieniowych i cieplnych używane w temperaturze otoczenia - przewodowe
Rury te znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Ze względu na różnorodność gatunków oraz wymiarów mają również zastosowanie uniwersalne. Rury te wykonuje się jako walcowane na gorąco oraz ciągnione na zimno.

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury te produkuje się w zakresie średnic od 17,2 – 2020 mm o grubościach ścianek do 17,5 mm jako rury zgrzewane lub spawane ze szwem spiralnym lub wzdłużnym. Dla rur o większych średnicach dopuszcza się możliwość więcej niż jednego szwu.

Kształtki stalowe

Kształtki stalowe

Wykonane na różne zakresy ciśnienia, temperatury, zakres średnic i grubości materiału. Wykonanie wg warunków dokumentacji technicznej.