Zawory z siłownikami

Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi mogą być stosowane w instalacjach ciepłowniczych i przemysłowych. Są elementami wykonawczymi w układach automatyki i zdalnego sterowania. Idealne do regulacji wody zimną i gorącą do temperatury 150°C oraz gazy niepalne do temperatury 80°C.Do regulacji pary wodna należy zastosować zawory kołnierzowe typu ZRES.

Cechy szczególne:

  1. charakterystyka stałoprocentowa,
  2. szczelność zamknięcia całkowita,
  3. automatyczna adaptacja siłownika,
  4. regulacja czasu zamykania lub otwierania siłownika,
  5. możliwość programowania wartości sygnału sterującego.

Budowa:

Zawory regulacyne z siłownikami elektrycznymi składają się z dwóch połączonych ze sobą członów: 

  1. wykonawczego (zaworu), w skład którego wchodzą: korpus zaworu, gniazdo, profilowany grzyb, wrzeciono zaworu ; 
  2. regulacyjnego (siłownika elektrycznego), w skład którego wchodzą: konsola, łącze zapadkowe, przewód zasilający, napęd elektryczny, napęd ręczny.

Zasada działania:

Zawory regulacyjne posiadają charakterystykę stałoprocentową. Czynnik regulowany wpływa do komory (A) zaworu, zgodnie ze wskazanym kierunkiem przepływu. Profilowany grzyb (3) pozwala na regulację przepływu czynnika zgodnie z odpowiednią charakterystyką. Napędy w zależności od typu sterowane są sygnałem 3-punktowym lub sygnałem ciągłym. Napędy posiadają możliwość automatycznej adaptacji przesuwu dla różnych średnic zaworów w zależności od ich skoków. W wyniku czego procesor kontrolujący skrajne położenie grzyba zaworu chroni silnik przed przeciążeniami. W przypadku sterowania sygnałem ciągłym istnieje możliwość ustawienia dolnej (0V) lub górnej (10V) wartości sygnału odpowiadającej stanowi zamknięcia zaworu. W napędach NVF-24- MFT i NVF-24-MFT-E zastosowano nastawę awaryjną (sprężyny zwrotne), odpowiedzialną za całkowite zamknięcie lub otwarcie zaworu w przypadku braku napięcia zasilającego. Napęd ręczny (9) pozwala na ręczne ustawienie położenia grzyba zaworu podczas braku zasilania.